Łatwa Szansa Na Naprawienie Błędu OSC

Oczekuję, że ten przewodnik pomoże ci, jeśli napotkasz osc.

Uzyskaj najlepsze narzędzie do naprawy systemu Windows już dziś. Gwarancja 100% satysfakcji lub zwrot pieniędzy.

Data wszystkich rebin Nazwa wydawcy Opis wady Naciśnij wyemituj (format PDF)

luty 2022 GCM 7 Firma wydobywcza
błąd osc

Dostawca przesłał zmodyfikowany stan techniczny, którego doświadcza dla projektu Toroparu, w celu zaadresowania jednego lub dwóch problemów, w tym wyraźnego linku do finansowania wydobycia w naszym własnym planie kopalni PEA i zarejestrowane oszacowanie zasobów mineralnych, dzięki czemu możesz uzyskać znaczące liczby.

7. Luty 2022 luty 2022 Omai Gold Corp
błąd osc

Biznes internetowy dokonał wyraźnych ujawnień, chociaż stanowi część raportu Omai Subject Matter Report.

8 lutego 2022
3. Luty 2022 Grupa komunikacyjna Redline

Firma złożyła raport o zmianie drewna dotyczący pierwotnie ujawnionej umowy pożyczki (umowy pożyczki) zawartej w Edgepoint Wealth Management, dodatkowo dwóch inwestorów.

Jednorazowe rozwiązanie wszystkich problemów związanych z systemem Windows

Czy Twój komputer działa wolno i niestabilnie? Czy nękają Cię tajemnicze błędy i martwisz się utratą danych lub awarią sprzętu? W takim razie potrzebujesz Reimage — najlepszego oprogramowania do naprawy problemów z systemem Windows. Dzięki Reimage możesz naprawić wiele problemów za pomocą kilku kliknięć, w tym przerażający niebieski ekran śmierci. Aplikacja wykrywa również awarie aplikacji i plików, dzięki czemu możesz szybko rozwiązać ich problemy. A co najważniejsze, jest całkowicie darmowy! Więc nie czekaj – pobierz Reimage teraz i ciesz się płynną, stabilną i wolną od błędów pracą na komputerze.

 • Krok 1: Pobierz i zainstaluj Reimage
 • Krok 2: Otwórz aplikację i kliknij przycisk Skanuj
 • Krok 3: Wybierz pliki lub foldery, które chcesz przywrócić i kliknij przycisk Przywróć

 • Firma złożyła jednocześnie umowę pożyczki zgodnie ze swoim profilem SEDAR.

  3. Luty 2022 Styczeń 2022 Orvana 31, Minerals Corp. Company das ogłosił, że chcesz edytować, a następnie ponownie prześlij raport techniczny Don Mario, jeśli klient chce poprawić niektóre raporty techniczne, które są poważnie niezgodne ze wszystkimi wymaganiami NI 43-101. Zmieniony raport techniczny zostanie ponownie przesłany w dniu 7 marca 2022 r. 31 stycznia 2022 Styczeń 2022 Odd Burger Corporation Powód ponownego przesłania: Emitent zmienił i przeformułował swój motyw zarządzania i analizę trzech miesięcy dodając do dziewięciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2021 r. (MD&A Q3 2021). Raport MD&A za trzeci kwartał 2021 r. został ponownie przesłany w celu: (i) dostarczenia Państwu poprzez pracę z wybiegającymi w przyszłość aktualizacjami informacji ujawnionych w Oświadczeniu o sprawozdawczości emitenta (Oświadczenie o informacjach) wydanym 19 marca 2021 r. (Oświadczenie o informacjach), (ii) dostarczyć Państwu zaliczki na temat stanu Projektów niezbędne do oświadczeń złożonych w odniesieniu do takich Projektów w Raporcie Zgłoszeniowym, w tym kosztów poniesionych do tej pory, właściwego czasu i przewidywanych kosztów przyrostowych wymaganych dla każdego projektu.na przyszłość okoliczności związane z planem, (iii) przedstawić Państwu w połączeniu z prostym porównaniem tego, w jaki sposób mój emitent mógł wykorzystać dochód poprzez wcześniejsze finansowanie, podobnie jak w przypadku pisemnych dokumentów rejestracyjnych, (iv) usprawnić posiadanie emitenta mając do czynienia z odpowiednimi informacjami i kapitałem pieniądze (v) poprawić raportowanie dotyczące struktury regulacyjnej emitenta (vi) poprawić ujawnianie raportów związanych z najistotniejszymi zestawieniami oszczędności emitenta dla cu obecnie rok do chwili obecnej; oraz (vii) dostarczyć aktualizację dotyczącą rejestracji marki emitenta 26. Styczeń 2022
  6. styczeń 2022 Solar Alliance Energy Inc Emitent nie złożył wniosku o zwolnienie z obowiązku ujawniania informacji branżowych w odniesieniu do roku zakończonego 31 grudnia 2020 r., jeśli chodzi o klauzulę 9.3.1(2.2) stworzoną przez NI 51-102, Obowiązki w zakresie ciągłego ujawniania informacji. Emitent przekazał strategie wynagradzania tego dyrektora oraz informacje do SEDAR w dniu 6 stycznia 2022 r. w ramach okólnika dotyczącego danych zarządczych. Emitent ogłosił konkretne najnowsze informacje korygujące w komunikacie prasowym z 15 lutego 2022 r. 6 23 stycznia 2022 grudzień 2021 Zentek Ltd.

  Emitent poprawił i po prostu przeredagował swoje śródroczne sprawozdanie finansowe i raport zarządu za okres śródroczny wstrzymany 30 września 2021 r. w celu odzwierciedlenia utraty wartości aktywów i wyceny w świetle zabudowy noszące działalność Emitenta. W ówczesnym kwartale MD&A poprosiła również o dodatkowe media na temat swojej działalności, oprócz operacji, działań badawczo-rozwojowych, finansowania przyszłych informacji oraz środków pieniężnych lub zasobów kapitałowych. Aplikacja,

  Twój emitent zgłosiłby również roszczenie dotyczące zmiany tekstyliów, aby wyjaśnić i zaktualizować szereg historii i ujawnień w materiałach do ciągłego ujawniania wydawanych na przestrzeni roku, w tym opracowanie opatentowanego środka przeciwdrobnoustrojowego ZENGuard, jego certyfikację dobra reputacja w Health Canada. , jej przedsiębiorstwo i umowa o dochodach handlowych z Trebor Rx Corp., rozwój proponowanego zakładu produkcyjnego tej konkretnej firmy, a w konsekwencji wiele innych wcześniej ogłoszonych inicjatyw, ale także partnerstwa.

  23. Grudzień 2021 19. grudzień 2021 Nextech AR Solutions Corp Powody ponownego przesłania: Emitent dostarcza zmienione i przeformułowane dane, upewnij się, że może to być MD dla mniej więcej roku podatkowego kończącego się 31 grudnia (Roczny MD 2020-2020). Roczne sprawozdanie z zarządzania i analizy danych 2020 zostało już ponownie przedłożone, aby wyjaśnić, że: (i) handel elektroniczny tego emitenta jest obecnie głównym źródłem dochodu urządzenia; (ii) ujawnienia składowe marży brutto na płatnościach, przychodach i inne wskazówki dotyczące handlu elektronicznego, a także informacje o emitencie, oprócz przyszłych koncepcji biznesowych, które pomogą tym dwóm segmentom. Ponadto, konkretny emitent wydał objaśniające kliknięcie w komunikacie, aby zaktualizować wcześniej opublikowane prognozy przychodów z wyszukiwania wiadomości elektronicznych zawarte w konkretnych komunikatach prasowych z dnia 15 stycznia lub lutego 2021 r. oraz 16 lutego 2021 r. Jak wspomniano w każdym z wyjaśnień prasowych każdej osoby , przewidywany dochód dług emitenta na 2021 r., który wcześniej wahał się od 50 000 do 60 000 dolarów amerykańskich, od razu oczekiwano na poziomie 26 milionów dolarów. 22 grudnia 2021 grudzień 2021 Bee Vectoring Technologies International Inc. Dostawca złożył istotną umowę, która mogła zostać zgłoszona wcześniej. 13. Grudzień 2021 30. Listopad 2021 Giyani Metals Corp Błąd techniczny konta (deficyt 30, 2 dni) Listopad 2021 29. Listopad 2021 Wesana Health Holdings Inc. (dawniej Debut Diamonds Inc.) Emitent skorygował i/lub zaktualizował MD&A za kilka miesięcy i 6-8 miesięcy zakończonych 22 czerwca 2021 r., a zatem uwzględnił w MD&A informacje, które ogólnie za trzy i dziewięć miesięcy zakończone 20 września 2021 r.: ( 1) mieć pewność co do wszystkich niezbędnych dyskusji i analiz stojących za procesami, w tym opisu wyzwań, które nie przyniosły jeszcze dochodu; (2) pozwalają na szczegółową rozmowę telefoniczną i analizę zawartą w sekcji Płynność i Zasoby Kapitałowe; (3) Omówienie czynników i założeń związanych z drewnem leżących u podstaw wcześniej opublikowanych danych dotyczących przyszłości, zaktualizowanych informacji zwrotnych i pewnych oświadczeń dotyczących przyszłości wydanych z wyprzedzeniem.

  Napraw błędy systemu Windows i chroń swój komputer przed utratą plików, złośliwym oprogramowaniem i awarią sprzętu

  Easy Way To Fix OSC Error
  Manera Fácil De Corregir El Error OSC
  Enkelt Sätt Att Fixa OSC-fel
  Eenvoudige Manieren Om OSC-fout Op Te Lossen
  Ein Einfacher Weg Zur Strategie. Dieser Plan OSC-Fehler
  OSC 오류를 해결하는 쉬운 방법
  Méthode Simple Pour Corriger L’erreur OSC
  Простой способ исправить ошибку OSC
  Maneira Fácil De Corrigir O Erro OSC
  Un Modo Semplice Per Correggere L’errore OSC

  Previous post Come Reinstallare Windows 2000?
  Next post Lösungen Zum Beheben Von Fehlern Auf Wikipedia