Enkelt Sätt Att Fixa OSC-fel

Jag hoppas att den här guiden hjälper dig om dina behov stöter på osc.

Skaffa det bästa Windows-reparationsverktyget idag. 100 % garanterad nöjdhet eller pengarna tillbaka.

Datum vid alla rebiner Utgivarens namn Defektbeskrivning Presssekretion (PDF-format)

Februari 2022 GCM 7 Mining Company
osc error

Utfärdaren har skickat in en modifierad teknisk rapport för mitt Toroparu-projekt för att ta itu med en möjligen två problem, inklusive en länk om gruvfinansiering i PEA Mine Plan och en fullständig mineralresurs uppskatta så att du kan få kritiska siffror.

7. Februari 2022 Februari 2022 Omai Gold Corp
osc error

Företaget inkluderar tydliga upplysningar som en del av Omai Subject Matter Report.

5 februari 2022
3. februari 2022 Redline Communication Group

Konsulten har lämnat in en väsentlig förändringsartikel som rör ett tidigare avslöjat skuldavtal (låneavtal) som ingåtts tillsammans med Edgepoint Wealth Management och en eller två investerare.

En enda lösning för alla dina Windows-relaterade problem

Körs din dator långsam och instabil? Är du plågad av mystiska fel och orolig för dataförlust eller hårdvarufel? Då behöver du Reimage � den ultimata programvaran för att reparera Windows-problem. Med Reimage kan du fixa ett stort antal problem med bara några få klick, inklusive den fruktade Blue Screen of Death. Applikationen upptäcker också kraschar program och filer, så att du snabbt kan lösa deras problem. Och det bästa av allt, det är helt gratis! Så vänta inte � ladda ner Reimage nu och njut av en smidig, stabil och felfri PC-upplevelse.

 • Steg 1: Ladda ner och installera Reimage
 • Steg 2: Öppna programmet och klicka på knappen Skanna
 • Steg 3: Välj de filer eller mappar du vill återställa och klicka på knappen Återställ

 • Företaget har även lämnat ett låneavtal i enlighet med företagets SEDAR-profil.

  3. Februari 2022 Januari 2022 Orvana 29, Minerals Corp. Company das annonserade uttrycka dina motiv att redigera och skicka in Don Marios tekniska rapport om du vill, vilket kan korrigera vissa tekniska avslöjanden som ofta är allvarligt oförenliga med kraven kopplade till NI 43-101. Den ändrade tekniska överföringen kommer att skickas in på nytt senast i mars 2011 energiskatteavdrag, 2022 31 januari 2022 Januari 2022 Odd Burger Corporation Skäl till återinlämning: Emittenten ändrade och omformulerade följaktligen sitt förvaltningstema och analytiska tre månader utöver dessa nio månader som slutade den 30 juni 2021 (MD&A Q3 2021). MD&A för tredje kvartalet 2021 har skickats in på nytt angående: (i) ge dig framtidsinriktade förbättringar av informationen som ofta avslöjas i Emittentens rapporteringsutlåtande (uttalande bland information) utfärdat den 19 mars 2021 (informationsutlåtande), (ii) ) visar dig med en uppdatering om hur du ser, hälsan för projekt relaterade till anmärkningar som gjorts med avseende på sådana projekt i inlämningsrapporten, inklusive är prissatta hittills, tidpunkt och förutspådda inkrementella kostnader som krävs för vart och ett av dessa projekt. framtida omständigheter i strukturen, (iii) ge dig en vanlig jämförelse av hur emittenten faktiskt har använt intäkter från tidigare stöd, liknande registreringsdokument, (iv) minskar kostnaderna för emittentens innehav av relevanta data och kapitalresurser (v) förbättra arkiveringen av emittentens lagstadgade egendom (vi) förbättra offentliggörandet av information relaterad till de viktigaste finansiella rapporterna om emittenten för det år som kommer att dejta; och (vii) tillhandahålla en förbättring av emittentens varumärkesregistrering 26. Januari 2022
  6. januari 2022 Solar Alliance Energy Inc. Emittenten ansökte inte om det faktiska undantaget för branschens offentliggörande för de 12 månaderna som slutade den 31 december 2020, i enlighet med klausul 9.3.1(2.2) i NI 51-102, Kontinuerlig upplysningsskyldighet. Emittenten tillhandahöll denna styrelseledamots ersättningsinformation till SEDAR den 6 januari 2022 som en del av cirkuläret med ledningsinformation. Emittenten tillkännagav denna senaste korrigerande information i ett pressmeddelande 14 februari 2022 6 23 januari 2022 December 2021 Zentek Ltd.

  Emittenten har ändrat och omarbetat sina finansiella rapporter och förvaltningsberättelse för att finna att delårsperioden som slutade den 30 september 2021 återspeglar nedskrivningen i samband med tillgångar och värderingsstudien i hur ljuset av utvecklingen i Emittentens verksamhet. Under det andra kvartalet begärde MD&A också ytterligare information om att det verkligen är affärer utöver drift, undersöknings- och utvecklingsaktiviteter, redovisning av ödesinformation och kontanter och kapitalplaceringar. Ansökan,

  Din emittent har också utfärdat en textiländringsrapport för att klargöra och uppdatera ett antal konton och avslöjanden i varor med utökat avslöjande som släppts under det senaste året, särskilt utvecklingen av ZENGuards patenterade antimikrobiella medel , dess certifieringsstatus med Health Canada. , dess industri- och industriintäktsavtal med Trebor Rx Corp., utvecklingen av företagets föreslagna industriella tillverkningsanläggning, och följaktligen några olika tidigare tillkännagivna initiativ och partnerskap.

  23. december 2021 19. december 2021 Nextech AR Solutions Corp Skäl till återinlämning: Emittenten har ändrat och sedan omformulerat data, se till att detta vanligtvis är MD för varje skattejul som slutar 31 december (Årlig MD 2020-2020). Den årliga datahanterings- och/eller analysrapporten för 2020 har skickats in på nytt för att klargöra att: (i) emittentens e-handelsverksamhet för närvarande är dess huvudsakliga inkomstkälla; (ii) segmentupplysningar om bruttomarginal på kostnader, intäkter och därutöver andra e-handelsrelaterade faktorer, lika bra som emittentinformation och framtida internetaffärskoncept i förhållande till de fem segmenten. Dessutom har Emittenten utfärdat ett förklarande pressmeddelande som kan uppdatera tidigare publicerade totallöneprognoser för e-postsökningar som finns i dess pressreleaser daterade 15 januari och februari 2021 och 16 februari 2021. Som dokumenterats i var och en av våra förtydligande press-releaser , emittentens föreslagna inkomst för räkenskapsåret 2021, som tidigare varierade från 50 000 till 60 000 US-dollar, nu förväntad nära 26 miljoner dollar. 22 december 2021 December 2021 Bee Vectoring Technologies International Inc. Utfärdaren har rapporterat ett väsentligt kontrakt som säkert borde ha rapporterats tidigare. 13. december 2021 30. november 2021 Giyani Metals Corp Teknisk rapport fel val (underskott 30, 2 dagar) November 2021 29. november 2021 Wesana Health Holdings Inc. (tidigare Debut Diamonds Inc.) Emittenten ändrade och/eller uppdaterade en viss MD&A för de tre månaderna sedan 6-8 månader som slutade 30 juni 2021 och inkluderade därför i MD&A-informationen att för de tre och nio månaderna som slutade 30 september 2021, av: (1) säkerställa alla Viktiga diskussioner och analys av processer, förutom en beskrivning av projekt som kanske ännu inte genererat intäkter; (2) vägledning för den djupgående diskussionen och utforskandet i avsnittet Likviditet och kapitalresurser; (3) Diskussion av cederträrelaterade faktorer och antaganden som ligger bakom utan tvekan publicerad framåtblickande information, uppdaterad kritik och vissa framåtblickande uttalanden som beviljats ​​i förväg.

  Åtgärda Windows-fel och skydda din dator från filförlust, skadlig programvara och maskinvarufel

  Easy Way To Fix OSC Error
  Manera Fácil De Corregir El Error OSC
  Eenvoudige Manieren Om OSC-fout Op Te Lossen
  Ein Einfacher Weg Zur Strategie. Dieser Plan OSC-Fehler
  OSC 오류를 해결하는 쉬운 방법
  Méthode Simple Pour Corriger L’erreur OSC
  Простой способ исправить ошибку OSC
  Łatwa Szansa Na Naprawienie Błędu OSC
  Maneira Fácil De Corrigir O Erro OSC
  Un Modo Semplice Per Correggere L’errore OSC

  Previous post How To Fix Sony DVD C 13 00 Error Easily
  Next post Действия по устранению неполадок с кодом активации Windows 0xc004c008